>

Search

>

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden persoonsgegevens als volgt gedefinieerd:

“alle informatie ten aanzien van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die, direct of indirect, geïdentificeerd kan worden, met name met verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij, IBP Global Trading Ltd, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor het verschaffen van diensten en producten. Dit kan gaan om financiële informatie, contactinformatie, cookies, ID-adressen, marketingvoorkeuren.

Waarom moeten we persoonsgegevens verzamelen en opslaan?

Om u van producten en diensten te voorzien moeten we persoonsgegevens verzamelen om met u in contact te komen en uw account te beheren. In ieder geval streven wij ernaar om te waarborgen dat de informatie die wij verzamelen en gebruiken geschikt is voor dit doel en geen inbreuk maakt op uw privacy.

Voordat we voor marketingdoeleinden contact met u opnemen, zal IBP Global Trading Ltd eerst contact met u opnemen voor aanvullende toestemming.

Voor marketingactiviteiten kan de informatie die we verzamelen en gebruiken bestaan uit:

 • Alle persoonsgegevens die u indient, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum of andere informatie die u verstrekt
 • Informatie waarmee we u en uw gebruiksvoorkeuren voor deze website opslaan, zoals taal. We gebruiken cookies voor het verzamelen van dit soort informatie. Meer details zijn beschikbaar in ons cookiebeleid.
 • Uw IP-adres die we gebruiken om uw bezoek te registreren.

Deze persoonsgegevens kunnen voor de volgende activiteiten bewaard en gebruikt worden:

 • U laten deelnemen aan gespecialiseerde online training
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het aan u opsturen van prijzen voor wedstrijden
 • Het versturen van nieuwsbrieven (indien aangemeld)
 • Het creëren van casestudies
 • Het registreren van uw certificering voor producttraining

Gaat IBP Global Trading Ltd mijn persoonsgegevens met iemand anders delen?

We mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners die door IBP Global Trading Ltd zijn aangenomen gedurende onze omgang met u. Alle derde partijen met wie wij uw gegevens mogen delen moeten uw gegevens verplicht veilig bewaren en uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die wij gedefinieerd hebben. Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn, zullen we die gegevens verwijderen conform de procedures van IBP Global Trading Ltd. Als wij een van onze persoonsgegevens uit een speciale categorie willen doorgeven aan een derde partij, zullen we dat uitsluitend doen als we uw toestemming verkregen hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

Hoe gebruikt IBP Global Trading Ltd mijn persoonsgegevens?

IBP Global Trading Ltd verwerkt (verzamelt, bewaart en gebruikt) de informatie die u verstrekt op een manier die conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is. We streven ernaar om uw informatie zo accuraat en actueel mogelijk te houden en ze niet langer dan nodig te bewaren. IBP Global Trading Ltd is wettelijk verplicht om bepaalde informatie te bewaren, zoals informatie ten aanzien van inkomstenbelasting en controledoeleinden. Hoe lang bepaalde soorten persoonsgegevens bewaard moeten worden, kan tevens bepaald worden door specifieke vereisten en overeengekomen praktijken vanuit de zakelijke sector. Afhankelijk van individuele zakelijke behoeften kunnen persoonsgegevens gedurende deze perioden bewaard worden.

Onder welke omstandigheden neemt IBP Global Trading Ltd contact op met mij?

Ons doel is om niet opdringerig te zijn en we streven ernaar om geen irrelevante of onnodige vragen te stellen. Bovendien is de informatie die u verstrekt onderhevig aan strenge maatregelen en procedures om het risico op onbevoegde toegang of bekendmaking te minimaliseren.

Kan ik achterhalen welke persoonsgegevens de organisatie over mij bewaart?

Op uw verzoek kan IBP Global Trading Ltd bevestigen welke informatie we over u bewaren en hoe deze verwerkt worden. Als IBP Global Trading Ltd persoonsgegevens over u bewaart, kunt u de volgende informatie opvragen:

 • De identiteit en de contactgegevens van de persoon of organisatie die bepaald heeft hoe en waarom uw gegevens verwerkt worden. In sommige gevallen is dit een vertegenwoordiger in de EU.
 • Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.
 • Het doel van de verwerking en de rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • Als de verwerking gebaseerd is op de legitieme belangen van IBP Global Trading Ltd of een derde partij, informatie over die belangen.
 • De categorieën persoonsgegevens die verzameld, opgeslagen en verwerkt zijn.
 • Ontvanger(s) of categorieën ontvangers aan wie de gegevens bekendgemaakt wordt/worden.
 • Als we de persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie willen overdragen, informatie over hoe we ervoor zorgen dat dit op veilige wijze plaatsvindt. De EU heeft ingestemd met de verzending van persoonsgegevens aan sommige landen, omdat ze aan een minimumnorm voor gegevensbescherming voldoen. In andere gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er specifieke maatregelen genomen worden om uw informatie te beveiligen.
 • Hoe lang de gegevens bewaard worden.
 • Gegevens over uw rechten voor het corrigeren, wissen, beperken van of bezwaar maken tegen dergelijke verwerking.
 • Informatie over uw recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Privacykennisgeving - public 3 IBP GLOBAL TRADING LTD– 01.05.18 • Hoe u een klacht indient bij de toezichthoudende instantie.
 • Of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een verplichting om een overeenkomst aan te gaan, evenals of u verplicht bent om de persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens.
 • De bron van de persoonsgegevens als ze niet direct via u verkregen zijn.
 • Alle details en informatie over geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, en enige betekenisvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking.

Hoe krijg ik toegang tot de persoonsgegevens die u over mij bewaart?

U dient uw verzoek schriftelijk in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming met uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs, geboorteakte).

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Global House, 95 Vantage Point

The Pensnett Estate

Kingswinford DY6 7FT

E-mail: dpouk@ibpgroup.com

Tel: +44 121 5212913

Volledig privacybeleid

Ons volledige beleid is te lezen door hier te klikken