Persoonsgegevens

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden persoonsgegevens als volgt gedefinieerd:

“alle informatie ten aanzien van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die, direct of indirect, geïdentificeerd kan worden, met name met verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Deze privacyverklaring vertelt u hoe wij, IBP Global Trading Ltd, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor het verschaffen van diensten en producten. Dit kan gaan om financiële informatie, contactinformatie, cookies, ID-adressen, marketingvoorkeuren.

Waarom moeten we persoonsgegevens verzamelen en opslaan?

Om u van producten en diensten te voorzien moeten we persoonsgegevens verzamelen om met u in contact te komen en uw account te beheren. In ieder geval streven wij ernaar om te waarborgen dat de informatie die wij verzamelen en gebruiken geschikt is voor dit doel en geen inbreuk maakt op uw privacy.

Voordat we voor marketingdoeleinden contact met u opnemen, zal IBP Global Trading Ltd eerst contact met u opnemen voor aanvullende toestemming.

Voor marketingactiviteiten kan de informatie die we verzamelen en gebruiken bestaan uit:

Deze persoonsgegevens kunnen voor de volgende activiteiten bewaard en gebruikt worden:

Gaat IBP Global Trading Ltd mijn persoonsgegevens met iemand anders delen?

We mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners die door IBP Global Trading Ltd zijn aangenomen gedurende onze omgang met u. Alle derde partijen met wie wij uw gegevens mogen delen moeten uw gegevens verplicht veilig bewaren en uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die wij gedefinieerd hebben. Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn, zullen we die gegevens verwijderen conform de procedures van IBP Global Trading Ltd. Als wij een van onze persoonsgegevens uit een speciale categorie willen doorgeven aan een derde partij, zullen we dat uitsluitend doen als we uw toestemming verkregen hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

Hoe gebruikt IBP Global Trading Ltd mijn persoonsgegevens?

IBP Global Trading Ltd verwerkt (verzamelt, bewaart en gebruikt) de informatie die u verstrekt op een manier die conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is. We streven ernaar om uw informatie zo accuraat en actueel mogelijk te houden en ze niet langer dan nodig te bewaren. IBP Global Trading Ltd is wettelijk verplicht om bepaalde informatie te bewaren, zoals informatie ten aanzien van inkomstenbelasting en controledoeleinden. Hoe lang bepaalde soorten persoonsgegevens bewaard moeten worden, kan tevens bepaald worden door specifieke vereisten en overeengekomen praktijken vanuit de zakelijke sector. Afhankelijk van individuele zakelijke behoeften kunnen persoonsgegevens gedurende deze perioden bewaard worden.

Onder welke omstandigheden neemt IBP Global Trading Ltd contact op met mij?

Ons doel is om niet opdringerig te zijn en we streven ernaar om geen irrelevante of onnodige vragen te stellen. Bovendien is de informatie die u verstrekt onderhevig aan strenge maatregelen en procedures om het risico op onbevoegde toegang of bekendmaking te minimaliseren.

Kan ik achterhalen welke persoonsgegevens de organisatie over mij bewaart?

Op uw verzoek kan IBP Global Trading Ltd bevestigen welke informatie we over u bewaren en hoe deze verwerkt worden. Als IBP Global Trading Ltd persoonsgegevens over u bewaart, kunt u de volgende informatie opvragen:

Hoe krijg ik toegang tot de persoonsgegevens die u over mij bewaart?

U dient uw verzoek schriftelijk in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming met uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs, geboorteakte).

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Global House, 95 Vantage Point

The Pensnett Estate

Kingswinford DY6 7FT

E-mail: dpouk@ibpgroup.com

Tel: +44 121 5212913

Volledig privacybeleid

Ons volledige beleid is te lezen door hier te klikken